Sök

Sökresultat

Markera
77530
Bok:Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård:2017:2. uppl. Bok
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Medietyp: Bok
Klassifikation: W 84, WX 153, Vpb
Markera
70975
Bok:Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård:2016:1. uppl. Bok
Av: Edvinsson, Anita
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Medietyp: Bok
Klassifikation: W 84, Vpb, Qbaab
Markera
69853
Bok:Sedd, hörd och respekterad:2015 Bok
Av: Sverige
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Medietyp: Bok
Klassifikation: Oe-c
Markera
67851
Bok:Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter:2015:3. uppl. Bok
Av: Johnsson, Lars-Åke
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Medietyp: Bok
Klassifikation: W 32, Oe-c
Markera
61406
Bok:Skyldigheter och ansvar:2013:1. uppl. Bok
Av: Axelsson, Ewa
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Medietyp: Bok
Klassifikation: W 32, Vp
Markera
62765
Bok:Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad:2013 Bok
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Medietyp: Bok
Klassifikation: WY 100, Vp, Vpg
Markera
62408
Bok:Patientsäkerhet:2013 Bok
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Medietyp: Bok
Klassifikation: WX 185, W 84.1, Vp
Markera
58230
Bok:Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård:2012 Bok
Utgivningsår: 2012
Språk: Svenska
Medietyp: Bok
Klassifikation: W 84, WX 153, Vpb
Markera
54032
Bok:Effektiv kommunikation för säkrare vård:2012 Bok
Av: Sharp, Lena
Utgivningsår: 2012
Språk: Svenska
Medietyp: Bok
Klassifikation: W 62, Vpd, Doef
Markera
53759
Bok:Säker vård:2012 Bok
Av: Lindh, Marion
Utgivningsår: 2012
Språk: Svenska
Medietyp: Bok
Klassifikation: W 84.4, WX 185, Vpb

Logga in

Inköpsförslag

Fjärrlåneansökan

bpub-footer-filler

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Biblioteket, A4:04 gamla huvudbyggnaden
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 741 32
biblioteket.karolinska@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Biblioteket, Medicinska delen C2.59
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 65
biblioteket.karolinska@sll.se


Danderyds Sjukhus AB

Medicinska biblioteket
182 88 Stockholm
Tfn: 08-123 557 72
biblioteket.ds@sll.se

Södersjukhuset

Biblioteket Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm
Tfn: 08-616 1642
biblioteket.sodersjukhuset@sll.se


Habiliteringens resurscenter
Biblioteket

Ordinarie öppettider är månd-tors 13-16, onsd 9-12, 13-16

Olivecronas väg 5, punkt C, 1 trp (Sabbatsberg)
Tfn: 08-123 350 30
habresurscenter.slso@sll.se


Låneavtal
biblioteken.sll.se