Språk

en-gb sv-se

Sök

Välkommen till biblioteken i 
Region Stockholm!


Biblioteksservice under coronapandemin
Besöksförbud råder på sjukhusen i Region Stockholm. Ingen som inte måste vara på sjukhusen får komma in. Biblioteken är tills vidare stängda för fysiska besök. Vårdpersonal inom Region Stockholm och SLSO, med fungerande internpostadress, kan få böcker skickade till sin arbetsplats. Kontakta ditt bibliotek på epost eller telefon för service. Se nedan för kontaktuppgifter och skillnader i service.

Logga in med personnummer, 10 siffror utan bindestreck ÅÅMMDDXXXX 
samt PIN-kod. Låneavtal.

Nyhetslistor
Nytt på Danderyds sjukhus
Nytt på Habilitering & Hälsa
Nytt på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Nytt på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Nytt på Södersjukhuset Biblioteket
Nya ljudböcker på Södersjukhuset Bibliotek

 

Tematiska listor
Asperger - diagnos och relationer
Barnböcker och filmer om att vara annorlunda
Barn om funktionsnedsättningar
Autism för vuxna och barn
Om mat och ätande
Syskon / anhöriga - barnperspektiv
Anhöriga - vuxenperspektiv
Add för vuxna och barn
Flerfunktionsnedsättning
Utvecklingsstörning / intellektuell funktionsnedsättning    
Rörelsenedsättning vuxna och barn   
Förvärvade hjärnskador
Litteratur från StoCKK   
Litteratur om Adhd från ADHD-center


Etik på Karolinska
Patientsäkerhet på Karolinska
EBM på Karolinska
Avhandlingar på Karolinska

 

Logga in

bpub-footer-filler

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Biblioteket, A4:04 gamla huvudbyggnaden
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 741 32
biblioteket.karolinska@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Biblioteket C2.59
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 65
biblioteket.karolinska@sll.se

Biblioteken är tills vidare stängt för fysiska besök.

Sjukhusets personal och patienter kan kontakta biblioteket via epost eller telefon för service


Danderyds Sjukhus AB

Biblioteket är öppet för självservice för registrerade låntagare. Tillträde och lån i låneautomaten sker med e-tjänstekort.

Medicinska biblioteket
182 88 Stockholm
Tfn: 08-123 557 72
biblioteket.ds@sll.se
 

Habiliteringens resurscenter
Biblioteket

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 9-12.

Olivecronas väg 5, punkt B, 2 trp (Sabbatsberg)
Tfn: 08-123 350 30
habresurscenter.slso@sll.se


Södersjukhuset

Biblioteket är för tillfället endast öppet för Södersjukhusets medarbetare och studenter med verksamhetsförlagd utbildning på Sös.
Öppettider: mån-fre kl 10-14 

Biblioteket Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm
Tfn: 08-123 61642
biblioteket.sodersjukhuset@sll.se


Låneavtal
biblioteken.sll.se

Nya titlar

43253
63256
96103
96100
96099
96101
96104
96399