Språk

en-gb sv-se

Sök

Välkommen till biblioteken i 
Region Stockholm!


Biblioteksservice under coronapandemin
Besöksförbud råder på sjukhusen i Region Stockholm. Ingen som inte måste vara på sjukhusen får komma in. Biblioteken på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset har reducerad servicenivå och öppettider. Biblioteken på Habiliteringens resurscenter och i Landstingshuset är fortsatt stängda för alla fysiska besök. Vårdpersonal utanför sjukhusen som har en fungerande SLSO-internpostadress kan alltid få böcker skickade till sin arbetsplats. 

Logga in med personnummer, 10 siffror utan bindestreck ÅÅMMDDXXXX 
samt PIN-kod. Låneavtal.

Nyhetslistor
Nytt på Danderyds sjukhus
Nytt på Habilitering & Hälsa
Nytt på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Nytt på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Nytt på Södersjukhuset Biblioteket
Nya ljudböcker på Södersjukhuset Bibliotek

 

Tematiska listor
Asperger - diagnos och relationer
Barnböcker och filmer om att vara annorlunda
Barn om funktionsnedsättningar
Autism för vuxna och barn
Om mat och ätande
Syskon / anhöriga - barnperspektiv
Anhöriga - vuxenperspektiv
Add för vuxna och barn
Flerfunktionsnedsättning
Utvecklingsstörning / intellektuell funktionsnedsättning    
Rörelsenedsättning vuxna och barn   
Förvärvade hjärnskador
Litteratur från StoCKK   
Litteratur om Adhd från ADHD-center


Etik på Karolinska
Patientsäkerhet på Karolinska
EBM på Karolinska
Avhandlingar på Karolinska

 

Logga in

bpub-footer-filler

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Biblioteket, A4:04 gamla huvudbyggnaden
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 741 32
biblioteket.karolinska@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Biblioteket C2.59
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 65
biblioteket.karolinska@sll.se

Biblioteken är öppna för Karolinskas personal, patienter/närstående som måste besöka sjukhuset samt studenter med VFU på Karolinska. Stängt för övriga studenter och allmänhet. Öppet mån-fre 10-14


Danderyds Sjukhus AB

Biblioteket är öppet för Danderyds personal och studenter med VFU på Danderyd. Stängt för patienter, allmänhet och övriga studenter. Öppet mån-fre 10-14

Medicinska biblioteket
182 88 Stockholm
Tfn: 08-123 557 72
biblioteket.ds@sll.se
 

Habiliteringens resurscenter
Biblioteket

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 9-12.

Olivecronas väg 5, punkt B, 2 trp (Sabbatsberg)
Tfn: 08-123 350 30
habresurscenter.slso@sll.se


Södersjukhuset

Biblioteket är öppet för Södersjukhusets personal, patienter/närstående som måste besöka sjukhuset samt studenter med VFU på Södersjukhuset. Stängt för övriga studenter och allmänhet. Öppet mån-tor 9-17, fre 9-16

Biblioteket Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm
Tfn: 08-616 1642
biblioteket.sodersjukhuset@sll.se


Låneavtal
biblioteken.sll.se

Nya titlar

93754
64174
63702
93635
93617
93637
93678
93638